"Om vi bygger starka och trygga barn, behöver vi inte laga så många trasiga vuxna"Vill du göra skillnad i ett barns liv?

Placeringsförfrågan

Telefon: 073-0578881

info@familie.se 


Om oss


Familie Familjehemsvård är ett litet företag med ett stort hjärta beläget i södra Dalarna. Vi bedriver konsulentstödd jour- och familjehems verksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år.

Våra familjehem finns främst i Dalarna med omnejd.

Vi på Familie har till uppgift att finna, utreda och föreslå trygga, stabila och kärleksfulla familjehem och jourhem till våra kommuner. Familie finner också ett stort ansvar att genom konsulenstöd finnas där för familjehemmen genom hela resan, från börjat till slut, så att familjerna alltid kan känna stöd i sitt uppdrag som familjehem.


Familie innehar tillståndsbevis från IVO för att bedriva verksamheten.Det här gör vi

Familjehem

 

Att vara Familjehem innebär att du och din familj öppnar era hjärtan och erat hem för ett barn eller ungdom som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sin familj.

Som Familjehem har du en viktig uppgift att skapa trygghet och tillit för det placerade barnet och att finnas där för barnet när den behöver en vuxens famn att luta sig mot.

Som Familjehem behöver du ha tid, ork och utrymme för att ta emot ytterligare en familjemedlem. Du behöver också ha förståelse för den utsatta situation som barnet eller den unge eventuellt kommer ifrån. En viktig uppgift som familjehem är också att stödja barnets relationer till sin biologiska familj. En placering i familjehem kan ibland bli långvarig.

Konsulentstöd

 

Varje familjehem hos Familie har en konsult kopplad till sig. Konsultens uppgift är att handleda, stötta och utbilda familjehemmen i syfte att skapa trygga familjehem där det placerade barnet kan få en kärleksfull tillvaro. Konsulten finns där för familjen från utredningstillfället, genom hela placering och tills barnet eventuellt flyttar hem igen. Varje specifik familj får en anpassad planering för hur kontakten med konsulenten skall se ut. Familjen har också tillgång till stöd dygnet runt genom vår jourverksamhet och erbjuds månatliga handlednings och utbildningstillfällen tillsammans med andra familjehem.

.

Jourhem

 

Som Jourhem behöver du ha förutsättningar att snabbt kunna avsätta tid och utrymme för ett barn som behöver en akut placering. En placering i jourhem kan vara från något dygn upp till ett halvår. Placeringen fortgår under tiden som socialtjänsten närmare utreder vilka behov barnet har.

En placering i jourhem kan ofta vara turbulent för alla inblandade och ställer därför stora krav på att du som familjehem snabbt kan finna dig i en turbulent situation och stå stabilt för att kunna ge barnet den trygghet som den behöver.

Ersättning

 

Till familjehemmen utgår ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är den lön som betalas ut för det uppdrag som familjehemmet gör. Omkostnadsdelen, är skattefri, och skall täcka omkostnader för barnet. Ersättningsnivån kan komma att skilja beroende på barnets ålder. Ersättningen betalas ut en gång per månad och uträkningen sker mot bakgrund av SKL:s rekommendationer

.