Om oss


Familie Familjehemsvård är ett litet företag med ett stort hjärta beläget i södra Dalarna. Vi bedriver konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år.


Våra konsulenter är utbildade socionomer och beteendevetare med flera års erfarenhet av arbete med placerade barn och unga, samtalsbehandling samt utredningsarbete i olika former. Våra medarbetare har också vidareutbildningar så som exempel grundläggande KBT, MI-motiverande samtal, RBM-utredning (fördjupad utredningsmetodik) m.m.


Familie Familjehemsvårds uppgift är att finna, utreda och föreslå väl fungerande familjehem och jourhem till våra kommuner. Familie finner också ett stort ansvar att genom konsulenstöd finnas där för familjehemmen genom hela resan, från början till slut, så att familjerna alltid kan känna trygghet och stöd i sitt uppdrag.


Vi på familie har som mål att finna engagerade familjehem med hjärtat på rätt ställe. Kvalité och trygghet är ledorden och vi lägger mycket tid på att finna familjehem som vi “tror på” och som vi bedömer som trygga och stabila.

I allt som vi på Familie gör, ser vi alltid till barnets bästa och sätter alltid barns behov I centrum.


“Om vi bygger starka och trygga barn, behöver vi inte laga så manga trasiga vuxna”


Våra medarbetares engagemang, den samlade kunskapen och erfarenheten samt framförallt det genuina intresset som vi på Familie har för att skapa goda förutsättningar inför framtiden för våra barn och unga, gör Familie familjehemsvård till ett tryggt val. Både för dig som vill placera hos oss och för dig som vill bli en del av vår verksamhet som familjehem.


Familie innehar tillståndsbevis från

Uppföljning och dokumentation

Uppföljning av placeringen sker genom månadsrapporter eller enligt annan överenskommelse. Månadsrapporterna följer strukturen BBIC-barns behov i centrum. 

Familie för också regelbunden dokumentation i varje enskilt ärende.


Sammarbetet

Den vårdgivare som väljer att placera ett barn genom Familie, kan förvänta sig ett nära, enkelt och personligt sammarbete med ansvarig konsulent och övrig personal. 

Vårat mål är att kunna genomföra smidiga placeringar med regelbunden uppföljning. 

Att placera hos oss

För placeringsförfrågan: 


Telefon: 073-0578881


info@familie.se


Placeringen

Inför en eventuell placering sker en noga genomtänkt matchning för att säkerställa att placeringen bli bra för både familjehemmet och det placerade barnet. 

Families familjehem erbjuds regelbunden handledning och stöd och de har också tillgång till stöd genom jour dygnet runt. 

Vilka är vi?

Karolina Bäcker

VD,

familjehemskonsulent

Kontakta mig: 

karolina@familie.se

Jenni Pira

Verksamhetschef, familjehemskonsulent

Kontakta mig:

jenni@familie.se