Att vara Familjehem


Att vara familjehem innebär att du som familj tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem, för att den unge av olika anledningar inte kan bo kvar i sitt ursprungshem. 


Du som vill bli familjehem kan vara en kärnfamilj, sambos, ensamstående, ung eller gammal. Det viktigaste är att du har ett stort hjärta, plats i ditt hem och förutsättningar att ta till dig ett barn som verkligen behöver dig. 


Som familjehem har du ansvar för barnet och dennes dagliga behov av omsorg, kärlek och värme. Barnet skall inkluderas i er familj och få vara delaktig i familjens vardagsbestyr så som aktiviteter, utflykter och fredagsmys. 


Som familjehem har du också en viktig uppgift att säkerställa en fungerande kontakt med det placerade barnets vardagliga kontakter så som med förskola, skola, sjukvård och liknande. Familjehemmet skall också bidra med stöd och uppmuntra till kontakt och umgänge med nära anhöriga och kompisar. Att bli familjehem


HUR GÅR DET TILL ?


1. Intresseanmälan

Om du och din familj är intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer om hur det kan vara, så kontaktar du oss genom att skicka in en intresseanmälan eller genom att kontakta oss direkt via mail eller telefon. Gå direkt till -> Intresseanmälan


2Telefonmöte

När vi fått har fått in er intresseanmälan så kontaktar vi er per telefon. Ni kommer under samtalet att få mer information om vad det innebär att vara familjehem och hur vi på Familie arbetar. Ni kommer också att få tillfälle att berätta mer om er och vilka förväntningar ni har på uppdraget som familjehem. Självklart är detta samtal ett bra tillfälle för er att ställa alla frågor ni har om uppdraget. Om det efter samtalet fortfarande finns ett intresse så bokar vi in ett första hembesök hos er där vi kan lära känna varandra mer. 


3. Hembesök

Inför hembesöket kommer vi att be er att inhämta och överlämna till oss registerutdrag från polis, socialtjänst, försäkringskassan och kronofogden. Under hembesöket kommer vi också tillsammans att gå igenom formuläret BRA FAM från Socialstyrelsen i syfte att göra en initial bedömning av er lämplighet som familjehem. 


4. Familjehemsutredning

Om vi efter hembesöket bedömer att förutsättningarna är goda för er att bli familjehem och om ni fortfarande är intresserade så kommer vi att gå vidare med en familjehemsutredning. 

Familjehemsutredning består av ett antal intervjuer med frågor som rör er som person, uppväxt, erfarenheter, familjeförhållandet, hälsa, ekonomi, vardag osv. Vi kommer att vilja prata med alla familjemedlemmar och göra en djupare intervju med alla i familjen som är över 15 år.


5. Utbildning

När eran familj har blivit godkända som familjehem kommer ni att få ytterligare ett möte med en konsulent för att upprätta en mer individuell planering för erat kommande uppdrag. Så fort som det är möjligt kommer ni också att få genomföra utbildningen Ett hem att växa i, för att ytterligare stärkas i erat uppdrag.


.   .   .


Vi på Familie vet att de allra flesta familjer har vardagsbekymmer och oro av olika anledningar i sitt liv. Det är helt normalt och precis som det skall vara. 

Vi söker inte en familj som är perfekt, för vi vet att vi inte kan hitta den.

Vi söker däremot en familj som tar hand om varandra, en familj med värme, kärlek, omtanke och hjärtat på rätt ställe.


Vi söker helt enkelt en "vanlig" familj! 
Konsulentstöd


Varje familjehem hos Familie har en konsulent kopplad till sig. Konsulentens uppgift är att handleda, stötta och utbilda er som familjehem. Konsulenten finns där för er som familj från utredningstillfället, genom hela placering och tills barnet eventuellt flyttar hem igen. Vi strävar efter att skapa en personlig och god relation mellan er som familj och konsulenten. 


När du har blivit godkänd som familjehem och när er familj har matchats med ett barn kommer en placering att ske. 

I samband med placeringen kommer ni som familj tillsammans med konsulenten planera för hur kontakten mellan er skall se ut. 


Ungefär en gång per månad kommer ni som familj att erbjudas någon form av månadsmöte.

Det kan ske i hemmet tillsammans med konsulenten eller tillsammans med andra familjehem och ibland med gästföreläsare/utbildare. 


Familjen har också tillgång till stöd dygnet runt genom vår jourverksamhet.


Families Mål är att du som öppnar upp ditt hem och ditt hjärta för ett barn som behöver dig, skall känna dig trygg och bekväm med ditt uppdrag under hela tiden som du väljer att vara familjehem hos oss. 


Din familjs insats är Värdefull och för oss är det viktigt att ni får det stöd ni behöver.

.